Privacybeleid

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2018


Bij CrossFit YouAct letten we niet alleen op de veiligheid van onze leden in de box. Op onze website en andere digitale omgevingen gaan wij ook veilig om met de persoonsgegevens van onze leden en andere bezoekers. Hierbij volgen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van (mogelijke) leden: NAW-gegevens, geboortedata, geslachten, e-mailadressen, betalingsgegevens, medische gegevens (bijv. blessure-informatie), burgerlijke staat, telefoonnummer en foto’s.

Ledenadministratie
Wanneer je lid wordt van CrossFit YouAct, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Voor de verwerking van onze ledenadministratie maken wij gebruik van de online dienst SportBit manager. In deze online omgeving vul jij je gegevens in. Deze gegevens gebruiken wij voor onze ledenadministratie en facturatie. Met SportBit manager hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten hoe wij en zij netjes en veilig met persoonsgegevens omgaan.

Nieuwsbrief
Onze leden ontvangen onze nieuwsbrief. Wil je deze niet ontvangen? Dan heb je onderaan iedere e-mail de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om te zien hoe onze website wordt bezocht. Google Analytics plaatst daarvoor cookies op onze website. Op deze manier kunnen wij onze website beter afstemmen op jouw behoeften. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. IP-adressen zijn geanonimiseerd en Google gebruikt jouw gegevens niet voor andere diensten.

Bewaartermijn
We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarnaast bewaren we bepaalde persoonsgegevens om aan de wet- en regelgeving te voldoen.

Beveiliging
CrossFit YouAct maakt duidelijke afspraken wie toegang heeft tot jouw gegevens. Bovendien hebben we passende veiligheidsmaatregelen genomen ter voorkoming van verlies en misbruik van de door ons verzamelde gegevens. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig om met jouw gegevens. Wij delen jouw gegevens niet met andere bedrijven, behalve wanneer dit wettelijke verplicht is.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Wil je weten welke gegevens wij van jou hebben? Neem dan contact met ons op via info@youact.nl. Je hebt de volgende rechten:
• Inzage in jouw persoonsgegevens
• Uitleg krijgen over wat we met jouw persoonsgegevens doen
• Veranderen, verbeteren of aanvullen van jouw persoonsgegevens
• Verwijderen van jouw persoonsgegevens
• Intrekken van toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens
• Bezwaar maken tegen een bepaalde gebruik van jouw persoonsgegevens

Ben je het alsnog niet eens met onze werkwijze of beslissing? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
CrossFit YouAct
Kanaaldijk-Noord 17
5613 DH Eindhoven
info@youact.nl